Pravila programa vjernosti: “Rajska i President Salakis”

16 srpnja, 2021

PRAVILA PROGRAMA VJERNOSTI
“Rajska & President Salakis”

Članak 1.

Organizator programa vjernosti je Rajska d.o.o., Svetonedeljska cesta 59, Brezje, OIB : 58195521427.

Članak 2.

Program vjernosti provodi se na području Republike Hrvatske od 19. srpnja do 19. rujna 2021.

Članak 3.

Program vjernosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Rajska & President Salakis i nagrađivanja vjernih kupaca. U program vjernosti uključeni su sljedeći proizvodi:

Rajska:

 • Rajska Sunstream 250g EAN: 3859890369042
 • Rajska Campari 400g EAN: 3859890369134
 • Rajska Harmony 500g EAN: 3859890369059
 • Rajska Bumbolino 200g EAN: 3859890369141

President Salakis:

 • PRESIDENT SALAKIS 150g EAN: 3850355005062
 • PRESIDENT SALAKIS 250 g EAN: 3850355001637
 • PRESIDENT SALAKIS 500 g EAN: 3850355001651
 • PRESIDENT SALAKIS FETA 150g EAN: 3850355006779
 • PRESIDENT SALAKIS FETA CUBES TOMATO 150g EAN: 3850355006557
 • PRESIDENT SALAKIS FETA CUBES CHILLI 150g EAN. 3850355006519
 • PRESIDENT SALAKIS FETA CUBES HERBS 150g EAN: 3850355006533
 • PRESIDENT SALAKIS HERB CRUST FETA 135g EAN: 3850355006571
 • PRESIDENT SALAKIS TOPLJENI SIR 140g EAN: 3850355005963
 • PRESIDENT SALAKIS SIRNI NAMAZ 150g EAN: 3850355005758

Članak 4.

U programu vjernosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Za sudjelovanje u programu vjernosti potrebno je kupiti:

 •  1 proizvod iz asortimana Rajska & 1 proizvod iz asortimana President Salakis (sa popisa proizvoda navedenih u članku 3.) za ostvarenje poklona kuhinjska krpa Rajska i President Salakis posuda za salatu.

Pravo na nagradu kupac ostvaruje na način da u navedenom razdoblju elektroničkom poštom (e-mail) pošalje preslike računa (fotografija/sken/kopija) na e-mail adresu Organizatora: [email protected]. Uz preslike računa kupac je dužan u e-mailu napisati svoje ime i prezime te adresu stanovanja.

Prihvaćaju se samo preslike računa poslane od 19. srpnja do 19. rujna 2021. na kojima je jasno vidljiva kupnja navedenih proizvoda iz članka 3. Jedan račun mora sadržavati minimalnu kupnju jednog proizvoda. Kada se ostvari maksimalno zadani uvjet kupljenih proizvoda isti kupac nema mogućnost daljnjeg sudjelovanja.

Svi pravodobno zaprimljeni e-mailovi kupaca sa ispunjenim zadanim uvjetom ostvaruju pravo na nagradu.

Ako kupac pošalje nedovoljan broj računa, pogrešne ili nepotpune račune, nečitljive račune ili račune za koje se utvrdi da su krivotvoreni te ukoliko pošalje netočne podatke za slanje nagrade, zaprimljeni e-mail kupca će se smatrati nevažećim te Organizator nema nikakvu obvezu prema kupcu.

Organizator je dužan svakom kupcu koji ostvaruje pravo na nagradu preporučeno putem pošte u roku 30 dana od primitka e-maila kupca (zaprimljenog na e-mail adresu Organizatora: [email protected] poslati nagradu na naznačenu adresu stanovanja. U slučaju da kupac ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja i kupac gubi pravo na nagradu.

Članak 6.

Nagradni fond programa vjernosti sastoji se od sljedećih proizvoda:

 • Kuhinjska krpa Rajska
 • Posuda za salatu President Salakis

Ukupna količina nagrada je: 100 komada Rajska kuhinjskih krpa, 100 komada posuda za salatu President Salakis.

U slučaju isteka zaliha nagrada program vjernosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem Facebook stranice društva Rajska d.o.o.. E-mailovi kupaca zaprimljeni nakon završetka programa vjernosti ne ostvaruju pravo na nagradu.

Kupac nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema kupcu.

Članak 7.

Sudjelovanjem u ovom programu vjernosti kupac prihvaća Pravila programa vjernosti te je suglasan da Organizator osobne podatke kupca (ime, prezime i adresu) može prikupljati i obrađivati u svrhu provođenja programa vjernosti.

Organizator obrađuje osobne podatke kupaca sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba) te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Organizator primjenjuje u svom poslovanju.

Osobni podaci mogu biti dostavljeni dostavljačkim tvrtkama samo za potrebe dostave nagrada. Dostavljeni osobni podaci se obrađuju isključivo prema uputama Organizatora uz poduzimanja svih odgovarajućih mjera u svrhu zaštite i sigurnosti osobnih podataka.

Osobni podaci će se čuvati najviše tri mjeseca nakon završetka programa vjernosti te će nakon toga biti izbrisani.

O načinu obrade osobnih podataka kupac se može detaljnije informirati u Informacijama o obradi osobnih podataka od strane društva Rajska d.o.o.(Izjava o privatnosti), a koje su dostupne na web www.rajska.hr.

Navedene informacije imaju za cilj pružiti pregled o obradi osobnih podataka, te upoznati s pravima u vezi s navedenom obradom, a sve u svrhu zaštite privatnosti.

Članak 8.

Kupac slanjem preslika računa na e-mail adresu: [email protected] prihvaća Pravila programa vjernosti. Pravila će biti objavljena na Facebook stranicama Rajska d.o.o. i na mrežnoj stranici Rajska www.rajska.hr.

Za više informacija o programu vjernosti kupci mogu nazvati kontakt broj društva Rajska d.o.o. 01 3379 900

Članak 9.

Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog programa vjernosti.

Organizator zadržava pravo prekinuti program vjernosti prije roka određenog u ovim pravilima, kao i mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će kupci biti obaviješteni putem Facebook stranice Rajska d.o.o. i na mrežnoj stranici www.rajska.hr.

Članak 10.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika programa vjernosti nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.