Rajska rajčice i hidroponski uzgoj – koliko se razlikuje od uzgoja u tlu?

30 rujna, 2021

Živimo u uzbudljivom vremenu u kojemu se svijet neprestano mijenja, prilagođava, a čovjek otkriva nove i ekonomičnije načine za ugodniji život, maksimalnu iskoristivost dostupnih resursa i ekonomsku isplativost. Suvremene tehnologije omogućuju nam da spojimo prirodne proizvode i sočne, autentične okuse Rajska rajčice te nove i naprednije načine njihove proizvodnje. U Rajska d.o.o. smo se odlučili upravo za takav spoj kojemu je zajednički naziv hidroponski uzgoj.

 

Što je hidroponski uzgoj?

Hidroponski uzgoj predstavlja uzgoj voća, povrća i biljaka u zaštićenim prostorima s djelomično ili u potpunosti kontroliranim uvjetima u stakleniku ili plasteniku, koji pruža zaštitu od vanjskih, klimatskih i mehaničkih utjecaja. Djelomično kontrolirani uvjeti znače da se mogu kontrolirati gotovo svi uvjeti unutar prostora osim svjetlosti te visokih temperatura u ljetnom periodu. Naši staklenici u Svetoj Nedelji nemaju umjetnu rasvjetu niti sustav za hlađenje pa je riječ o uzgoju Rajska rajčice u djelomično kontroliranim uvjetima.

Najuspješniji svjetski hidroponski proizvođači su Nizozemci, a upravo je riječ o inovativnoj nizozemskoj metodi koja nam osigurava kontoliranu proizvodnju, kontinuirani prinos, zaštitu od štetnika čiji je utjecaj sveden na minimum te na kraju, kvalitetan i nutritivno bogat proizvod – rajčicu.

 

Ekološki prihvatljiva proizvodnja

Hidroponski uzgoj podrazumijeva korištenje uzgojnog supstrata koji može biti organski i anorganski (sintetički). U proizvodnji koristimo isključivo organski supstrat kokosovog vlakna koji u naš staklenik dolazi apsolutno sterilan, što znači bez primjesa kemijskih supstanci i drugih organskih tvari kao što su ostaci kukaca i sjemena. Prije unosa sterilnih jastuka supstrata u staklenik, vrši se temeljita mehanička i kemijska dezinfekcija staklenika zbog čišćenja od ostataka biljne mase, zaostalih štetnika, ostataka hranjiva itd.

Proizvodnja je integrirana koja je prema definiciji Ministarstva poljoprivrede ekonomski isplativa i ekološki prihvatljiva.

Za zaštitu bilja ne koriste se nikakva kemijska sredstva već se unose prirodni neprijatelji štetnika. Biljke koje su zaražene nekim tipom virusnih ili bakterijskih bolesti odstranjuju se mehaničkim putem (rezanjem) te se iznose iz staklenika, a rana se zatim premazuje alkoholom i dezinficira.

Koriste se isključivo hranjiva mineralnog tipa koja se u staklenik unose fertirigacijom kroz navodnjavanje – kap po kap. Koncentrat hranjiva miješa se s vodom te kroz sustav navodnjavanja dovodi do biljke. Dodaje se po receptu koji je produkt konstantne analize biljnog materijala i drenaže iz jastuka i  tankova u kojima se hranjivo miješa, te se dozira točno onoliko elemenata koji su u tom trenutku potrebni biljci bez primjesa nepotrebnih kemijskih elemenata.

U našim staklenicima koristimo isključivo ceritificirano gnojivo te prakticiramo zatvoreni tip proizvodnje. To znači da se ostatak hranjiva koji biljka ne može primiti ne izbacuje iz staklenika već prolazi kroz sterilizator kako bi se ponovno upotrebio.

Hidroponija ili uzgoj u tlu?

Valja istaknuti da nema razlike u samoj kvaliteti proizvoda i njegovoj zdravstvenoj ispravnosti, dok je ekonomska isplativost značajna.

Nekoliko je ključnih prednosti stakleničke proizvodnje u supstratu u odnosu na proizvodnju u tlu:

  • Manje zagađenje tla otpadnim vodama iz proizvodnje jer se voda sterilizira te vraća u proizvodnju.
  • Ne dolazi do zagađenja okoline, čovjeka i životinja jer nema primjene pesticida, insekticida, herbicida, fungicida i drugih vidova kemijske zaštite.
  • Zbog uzgoja u sterilnom supstaru biljke nemaju mogućnost upiti štetne tvari koje se nalaze u tlu kao što su ostaci mineralnih gnojiva, kemijskih sredstava za zaštitu te teških metala.
  • Pojava štetnika i bolesti bilja svedena je na minimum.
  • Uvjeti su kontrolirani što osigurava idealan omjer hranjiva, vlažnosti i temperature.
  • Proizvodnja je kontinuirana kroz cijelu godinu.

Hidroponski uzgoj predstavlja inovativnu proizvodnju, korištenjem vrhunske, suvremene tehnologije koja omogućuje uzgoj prirodnih plodova pravilna izgleda kako bi ljubitelji Rajska rajčice uživali u sočnim okusima u svako doba godine.